Project Description

56. Tulevaisuuden trendit

Tässä jaksossa tähytään tulevaisuuteen; vieraana Coconaisilla on Susanna Björklund, jonka työ on ennakoida tulevaisuutta, tutkia asiakaslähtöisyyttä, kulutuskäyttäytymisen ja arvojen muutoksia sekä muotoiluprosesseja.Trendianalyytikkon mukaan trendin syntyminen on prosessi: joku näkee jotakin, josta pitää, ja joku toinen hankkii sellaisen myös. Aivan super-mielenkiintoista!

Kuuntele jakso tästä